Queen Boiler

 

Продуктовата серия QUEEN предлагПродуктовата серия QUEEN предлага широка рознобрадие на котли с използването на различни енергоносители - дървени мъглища, биомаса, втечнен газ, мазут и др. Предназначени са както за промишлени предприятия, така и за обществени сгради и жилищни сгради.