Home » Partners

Partners

Biotech Ltd. – Австрия

Producer of high quality heating systems on wood pellets and wood chips.

Biothech Ltd. offers complete decisions with output capacity in the range of 2 kW tо 200 kW with applicatins in private homes or industry,as wel las technologies designed to produce energy including accumulators, solar technolgy and container decisions.

www.biotech-heizung.com/de
         
          BPC Group – Русия

Supplier of gas turbine systems for cogeneration and thrigeneration Capstone. www.bpcgroup.ru

 

 

 

 

 

 

Cleaver-Brooks Inc.
– the Америка

Supplier of complex decisions for boiler systems.

The company is World leader in production of installations for production of hot water and steam, designed for control and optimization of the systems for increasing their energy efficiency and reliability with minimum green gases emissions.

www.cleaverbrooks.com/
ARMSTRONG International Inc. –
Америка

Armstrong International Inc. предлага решения за почти всеки проблем свързани с пара, сгъстен въздух, топла вода, промишлена арматура за тежки работни процеси и пренос на топлини. Продуктите на компанията обхващат кондензни гърнета, вентили, бобини, помпи, вентили, дренажи и клапани.

Днес фирмата има повече от 1 000 служители и производствени структури в 12 страни на четири континента.

www.armstronginternational.com
Meida New Energy Technology Co. Ltd.
– Китай

MEIDA e водещ производител на слънчеви системи за топла вода.

Meida Group, има над тридесет години история в научните изследвания, производството и търговията. Продуктите и се продават в над 30 страни от Европа, Северна Америка, Южна Африка и Югоизточна Азия.

www.meidatech.com/index.html
Guangdong New Energy Technology Development Cо. Ltd
– Китай

New Energy е предприятие еталон, което се концентрира върху изследванията и технологиите свързани с термопомпи, специализирано в производството на термопомпи за топла вода.

Фирмата събира най-модерните постижения на технологиите от Сингапур и Китай и е референтно предприятие за сравнителен анализ в сектора на азиатската нова енергийна индустрия.

www.ne01-e.com/