САЩ

Cleaver-Brooks Inc.
– the Америка

Доставчик на комплексни решения за котелни системи.

Фирмата е световен лидер в производството на съоръжения за производство на топла вода и пара, насочени към контрол, интегриране и оптимизиране на системите за увеличаване относно тяхната енергийна ефективност и надеждност при минимални емисии.

www.cleaverbrooks.com/
ARMSTRONG International Inc. –
Америка

Armstrong International Inc. предлага решения за почти всеки проблем свързани с пара, сгъстен въздух, топла вода, промишлена арматура за тежки работни процеси и пренос на топлини. Продуктите на компанията обхващат кондензни гърнета, вентили, бобини, помпи, вентили, дренажи и клапани.

Днес фирмата има повече от 1 000 служители и производствени структури в 12 страни на четири континента.

www.armstronginternational.com