Кондензни гърнета

Инверсно бутало

 • Енергийно ефективна и надеждна работа
 • Устойчиви на корозия и износване
 • Нулева загуба на пара
 • Непрекъсната вентилация на въздух и СО2
 • Прочистващо действие
 • Превъзходна работа относно противоналягане
 • Устойчивост на хидравличен удар
 • Избягване натрупването на замърсявания

Термостатични биметални

Термостатични биметални
 • Конструкция и елементи от неръждаема стомана, титаниева и никел-хромна сплав
 • Капацитет до 5 000 kg/h и 28 bar.

Термодинамични

Термодинамични
 • Издръжливи на тежки експлоатационни условия
 • Продължителна работа
 • Корозионно устойчиви
 • Вграден филтър
 • Опция за продухване
 • Планирани загуби на пара мин. 50%

Поплавкови

Поплавкови

При повишени колебания в парата

 • Устойчиви на корозия
 • Висок вентилационен капацитет на въздух и СО2
 • Дълговечна надеждна работа
 • Водонепропускаем вентил
 • Функция за противоналягане
 • Непрекъснат дренаж