Сепаратори

  • Сепараторите на Armstrong са проектирани за отделяне на кондензат от пара, въздух и некорозионни газове. Водните капки намаляват топлинната ефективност в топлообменните съоръжения и могат да предизвикат водни удари, износване на оборудването (като клапани в регулираща и спирателна арматура и др.).
  • Парата или въздуха се вкарват с насочващи канали с висока скорост в корпуса. С помощта на центробежните сили и поради разликата в специфичното тегло, течностите и малки частици се отлагат по стените и се отделят от долната страна на сепаратора.
  • При правилно оразмеряване и отделяне на течностите, сепараторите могат да отделят 98% от всички увлечени течности и частици по-големи от 10 микрона.
  • Загубата на налягане е изключително малка.

ВИДОВЕ:

  • Серия DS (DS-1; DS-2; DS-3 и DS-4)
  • За пара, въздух и некорозионни газове.
  • Корпус от кована или въглеродна стомана.
  • Присъединяване: от ½” до 12” и от DN15 до DN300.