Начало » Продукти » Отoплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

ИКОНОМИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

Знаете ли, че отоплението на дървени пелети или чипс е със CO2-неутрален цикъл.При него в процеса на изгарянето на дървесината в атмосферата се изпуска само толкова СО2, колкото се консумира по време на растежа на едно дърво! Дървета и растения са превърната енергията от слънчевата светлина в биомаса, като при нейното изгаряне съхранената слънчева енергия се освобождава.

Освен това, ние в ЕКОТЕКПРОДУКТС вярваме, че идеите за опазване на околната среда трябва да вървят ръка за ръка с водещите технологии. Ето защо, отоплителните системи на дървени пелети и чипс предлагани от нас, са оптимизирани за генериране на ниски емисии при успоредно поддържане на висока степен на ефективност, благодарение на непрекъснато технологично развитие и прилагане на научните постижения.

И още нещо - използваните материали на нашите системи са внимателно подбрани, така че да са до 100% годни за рециклиране!

Предлаганите от нас котли включват иновативната технология Dual Combustion Control ® DCC ®

Революционната DCC ® е внедрена във всички системи които предлагаме. Използвайки комбинация от сензори, включително такива за въздушния поток, качеството на пелетното гориво се идентифицират автоматично при което се извършва и автоматична настройка на параметрите на горивния процес.

DCC осигурява висока ефективност и безопастност с изключително ниски емисии.

Неръждаеми Горелки

Горелките на нашите системи са от устойчива на високи температури неръждаема стомана, при което:

  • Се осигурява кратко време за реакция при частично натоварване
  • Не е необходимо допълнително термоустойчиво оборудване за безопасност
  • Се удължава живота на оборудването

И още нещо, решетките се почистват автоматично всеки ден от остатъците от горивния процес. 

Настройка на Ламбда Сондата

С други думи: ефективното и чисто изгаряне на пелети може да се осъществи само с помощта на ламбда сонда. В противен случай, това е просто един вид "огън", тъй като без нея ще липсват данни за реалното състояние на горивния процес.

Ламбда сондата осигурява непрекъснати данни за остатъчен кислород в горивните газове. В комбинация със сензори за въздушния поток, сондата позволява на системата да разпознава автоматично типа пелети (съдържание на прах, размер на гранулите, съдържание на влага и т.н.) и да се настроят параметрите на горивния процес. Това осигурява висока степен на ефективност както и ниски вредни емисии.

Микропроцесорно Контролно Звено

Контроли: Редица лесни за употреба възможности!
Лесна и опростена операционна система използваща съвременни микропроцесорни контролери и LCD екран. Серия Top-Light Zero има 14 cm цветен монитор и позволява дистанционно управления посредством таблет, смартфон или други устройства.

Ако използвате системата за контрол във вашието жилище (терморегулатори за жилищната площ), можете просто да настроите желаната температура и нашата надеждна технология ще свърши останалото за вас. Модулният дизайн позволява разширяване с до четири смесени отоплителни кръга. Разбира се, бойлерини и буферни контролери са включени в стандартното оборудване. Софтуерна актуализации се осигурява безплатно по време на годишното обслужване.

Вентилатор с регулируема скорост

В нашите котли на пелети вентилатора с регулируема скорост е монтиран в горния край на корпуса. Това гарантира постоянен вакуум в котела, независимо от тягата на комина. По този начин се осигурява висока степен на ефективност и постоянни условия за ефективно горене.

Регулируем Поток на Шнека

Шнековата система транспортира пелетите в горивната камера. Тя гарантира 100% защита от обратно горене, защото потока на пелетите между горелката и резервоара за тяхното съхранение е напълно прекъснат на две места:

  1. В пада на пътя след шнека
  2. Във вакуумната транспортна система, между пелетния резервоар и пространството за складиране на пелетите (след изключване на вакуумния транспорт смукателната тръба е почти празна)

Пелетна Транспортна Система: Vacu-Trans

Високо ефективна всмукателна турбина придвижва пелетите от мястото на тяхното съхранение до резервоара за пелети в котела. Засмукващата линия може да е с дължина до 20m.

Преимущества на системата:

  • лесен монтаж на котела, независимо от местоположението на помещението за съхранение на пелети
  • различните архитектурни проблеми могат лесно да бъдат решени
  • Избягване на проблемите с препятствия в коридорите и повърхностите, поради гъвкавото позициониране на транспортните шнекове.

Автоматично Почистване на Котела

Само котел с чисти стени осигурява добър пренос на топлина до затопляната вода. Вградената система за почистване на котела се включва автоматично и почиства топлообменника от пепелта която се депозира върху стените. Няма необходимост да се извършва ръчно почиствате. Почистването е осигурено от автоматичната котелна почистваща система и се извършва ежедневно.