Начало » Продукти » Когенерация

Когенерация

Когенерация или комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е използването на топлинен двигател за едновременно генериране на електроенергия и полезна топлина.

Тригенерация или комбинирано производство на студ, топлинна и електрическа енергия.