Котли

Гориво-тръбни

Гориво-тръбни
Гориво-тръбни

Мощност - от 15 до 2 200 hp.

Три основни линии котли – ELITE, PREMIUM и CLASSIC

Серия CBEX Elite; Серия CBEX Elite (1,300-2,200 HP); Серия CBEX Premium; Серия CBLE; Серия 4WI; Серия CBR; Серия 4WG; Серия ICB; Серия CBL; Серия CB; Серия Ohio Special.

Решения: По-ниски Разходи за Гориво, Ниски Емисии

Приложения: Парови Системи, Промишлени Процеси, Обществено Отопление, Стерилизация, Здравеопазване и Болници, Електроцентрали, Рафинерии.

Гъвкави водно-тръбни

Гъвкави водно-тръбни
Гъвкави водно-тръбни

От 440 до 7300 kW/h за топла вода и пара

Сирия 4, Серия 5 и Серия FLX

Електрически котли

Електрически котли
  • Капацитет – до 85 000 kg/h
  • Лесни за монтаж, компактни с тих режим на работа
  • Ниски емисии

Решения: Намалява потреблението на гориво, Намалени Емисии

Приложения: Индустриални процеси, Гражданско Отопление, Топло и Електро Централи, Рафинерии

Индустриални водно-тръбни

Индустриални водно-тръбни

От 4 500 до 450 000 kg/h

Серия CBND; Серия D-Style; Серия A-Style; Серия O-Style; Серия Modular; Серия D-Style Elevated; Серия Drum; Серия Forced-Circulation OSSG

Съоръжения за отпадни топлини

Съоръжения за отпадни топлини

Пара - от 4 500 to 68 000 kg/h

Температура - до 482°С

Налягане на парата - до 82 bar

Дебит газов поток – до 450 000 kg/h

------------------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Естествена циркулация, Мембранна конструкция

Съдовете за вода и пара са паралелно или успоредно разположени спрямо газовия поток

Възможно свързване със паропрегревател, сопла за продувки и икономайзери

Конструкционни опции – вътрешна изолация, огнеупорна изолация, мембранна стена

Вертикален или хоризонтален газоотвод

Комбинация от голи и оребрени тръби в зависимост от оползотворяване на димните газове

------------------------------------------

Решения: Намалено потребление на гориво, Парни решения

Приложение: Обработка на Пара, Оползотворяване на Отпадни Топлини

Парогенератори

Парогенератори

Поток пара - до 450 000 kg/h

Температура на парата - до 565°С

Налягане - до 160 bar

Решения: Намалено Потребление на Гориво, Ниски Емисии

Приложение: Парни Системи, Индустриални Процеси, Топлоенергетика, Пароцентрали, Рафинерии

Серии: MAX-FLOW; MAX-FIRE, SLANT-VC; MODULAR HRSG за различни направления на икономиката

Търговски и кондензационни котли

Търговски и кондензационни котли

Кондензни, некондензни и хибридни котли с мощност от 117 до 3500 kW

От 10 до 60 кс търговски парни котли