Отопление на ЧИПС

Котли на чипс HZ50

Котли на чипс HZ50

ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА ЧИПС БЕЗ ВРЪЗКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

ВРЪЗКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТЛЯВО HZ50

  • МОЩНОСТИ : от 13,00 - 49,00 kW
     

ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА ЧИПС БЕЗ ВРЪЗКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

ВРЪЗКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТДЯСНО HZ50

  • МОЩНОСТИ : от 13,00 - 49,00 kW
     

Електрическо свързване: 400 VAC / 50 Hz, 8 A

Котли на чипс HZ150

Котли на чипс HZ150

ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА НА ЧИПС БЕЗ ВРЪЗКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

  • МОЩНОСТИ : от 50,00 - 164,00 kW

Електрическо свързване: 400 VAC / 50 Hz, 16 A