Третиране на димни газове

Селективна каталитична редукция (SCR) и високо качество, готови за монтаж, инженерно проектирани свободно стоящи тела за изходни газове, които се отличават с приложение на достиженията на най-новата техника и технологии в горивените газове.

Котелна система за отработени газове

Котелна система за отработени газове

Система за свързване с приплъзване мъжко-женско,

Лазерно заварени от неръждаемата стомана,

Индустриални, институционални и търговски приложения

Коминни тела

Коминни тела

Проектирани и произведени за всяко приложение.

Фабрично заварени съединения.

Материал – от въглеродна стомана, COR-TEN® стомана и неръждаема стомана.

Високо температура изолация Metal Jacket, като опция.

Специални газоотводи

Специални газоотводи

Съединения с приплъзване тип мъжко-женско.

От неръждаемата стомана.

Пълен набор от аксесоари.

Лазерно заварени.

Индустриални, институционална и търговски приложения.

Коминни елементи

Коминни елементи

Съединяване мъжко-женско с приплъзване.

Лазерно заварени.

Материал - неръждаемата стомана.

Индустриални, институционални и търговски приложения.

Въздуховоди

Въздуховоди

Система на съединяване с приплъзване мъжко-женско.

Лазерно заварени.

Материал - неръждаема стомана.

Индустриални, институционални и търговски приложения.

Селективeн Каталитичeн Редуктор (SCR)

Селективeн Каталитичeн Редуктор (SCR)

Единственото индустриално решение за постигане на минимални емисии на NOx.