Начало » Услуги

Услуги

 

ЕКОТЕКПРОДУКТС ЕООД е вписана под № 00072 в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания съгласно чл.34а, ал.1 от Закона за Енергийна Ефективност.

 

- Големи предприятия по списъка на задължените лица по чл.10, ал.1, т.3 от ЗЕЕ

 

- Малки и Средни предприятия по ОП "Конкурентоспособност" 2014 - 2020   

 

Енергийното обследване е стандартна процедура, която способства за: 

 • Оценка на енергийната ефективност на промишлените обекти;
 • Определяне на възможностите за намаляване разходите на енергия;
 • Установяване на план за изпълнение на проекти по енергийна ефективност;

Намаляването на енергийните разходи е основен приоритет за организирането на дадено енергийно обследване. Нещо повече, периодичното провеждане на енергийни одити на промишлени предприятия е заложено в самото законодателство. В промишлени обекти с енергийна консумация над 3 000 MWh годишно, трябва да бъдат провеждани енергийни одити на всеки 3 години.

Резултатите от енергийните обследвания могат да бъдат използвани като основа при изготвяне на проекто предложения за финансиране по различни финансови схеми.

Ние Ви предлагаме
ЕКОТЕКПРОДУКТС ЕООД предлага на своите клиенти широк спектър от услуги, включително: 


 • Анализ на структурата на енергийно потребление на индустриални обекти;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност;
 • Оценка на структурата на енергопотреблението;
 • Препоръки, за изпълнение на мерки за намаляване на енергийните разходи;
 • Оценка на необходимите инвестиции;
 • Оценка на енергийните разходи след изпълнението на препоръчаните мерки;
 • Препоръки за изготвяне на План за управление на енергийните разходи;
 • Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране на проекти с доказана енергийна ефективност

През изминалия програмен период 2007-2013 ЕКОТЕКПРОДУКТС ЕООД успешно осъществи енергийни обследвания на големи предприятия по списъка на задължените лица по чл.10, ал.1, т.3 от ЗЕЕ, както и на редица предприятия по програма "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА", като допринесе значително за повишаване на тяхната производителност и ефективност.

Примери за такива обследвания и успешно осъществени проекти от нашата фирма са:

 

"ХАН ОМУРТАГ" АД

Енергийни спестявания – 8 702 MWh/год.
Спестявания – 683 000 лв/год.

Възвръщаемост на инвестициите – 3,6 год.

 

"ХАН АСПАРУХ" АД

Енергийни спестявания – 11 207 MWh/год.
Спестявания – 1 744 000 лв/год.

Възвръщаемост на инвестициите – 0,5 год.

 

АКВАПАРК - "АКТИВ-02" ООД

Енергийни спестявания – 314 MWh/год.
Спестявания – 72 580 лв/год.

Възвръщаемост на инвестициите – 4,68 год.

 

“ИЕСТ ХРИСТО ХРИСТОВ” ЕТ

Енергийни спестявания – 334 MWh/год.
Спестявания – 131 898 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 4,04 год.

 

"КАМОР АУТО" ЕООД

Енергийни спестявания – 879 MWh/год.
Спестявания – 38 780 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 5,3 год.

 

„ЛЕМИ ТРАФО“ ЕООД

Енергийни спестявания – 369 MWh/год.
Спестявания – 613 131 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 5,2 год.

 

ОГНЯНОВО – К АД

Енергийни спестявания – 837 MWh/год.
Спестявания – 3 126 234 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 2,3 год.

 

ПАЛОМИТА ЕАД

Енергийни спестявания – 81 MWh/год.
Спестявания – 752 349 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 7,9 год.

 

ПАРК АБ ЕООД

Енергийни спестявания – 185 MWh/год.
Спестявания – 57 581 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 2,8 год.

 

РУБЕЛА БЮТИ АД

Енергийни спестявания – 876 MWh/год.
Спестявания – 229 412 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 4,3 год.

 

ВЕЛИНА – ХМ ЕООД

Енергийни спестявания – 92 MWh/год.
Спестявания – 21 718 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 5,65 год.


 

ФИЛ - КО ЕООД

Енергийни спестявания – 1 031 MWh/год.
Спестявания – 195 251 лв/год.
Възвръщаемост на инвестициите – 6,53 год.

===========

УОЛТОПИЯ АД

Икономия на енергия – 75,1 MWh/год.
Икономия на средства – 10 733 лв/год.

Инвестиционен проект – 39 708 лв .
Откупуване на проекта – 3,7 год.
Икономия на СО2 емисии - 69,9 тона/год .
===========

"ХАМБЕРГЕР България" ЕООД

Икономия на енергия – 432,6 MWh/год.
Икономия на средства – 43 693 лв/год.

Инвестиционен проект – 179 071 лв .
Откупуване на проекта – 4,1 год.
Икономия на СО2 емисии - 353,7 тона/год.
=================

"АГРОПОЛИХИМ " АД

Икономия на енергия – 14 076,0 MWh/год.
Икономия на средства – 650 260 лв/год.

Инвестиционен проект – 91 124 лв .
Откупуване на проекта – 0,14 год.
Икономия на СО2 емисии - 2 855,5 тона/год.
=================

"ЯНА АД Плевен"

Икономия на енергия – 858,1 MWh/год.
Икономия на средства – 28 526 лв/год.

Инвестиционен проект – 152 874 лв .
Откупуване на проекта – 5,4 год.
Икономия на СО2 емисии - 240,9 тона/год .
=================

"ЯНА АД Панагюрище"

Икономия на енергия – 2 808,9 MWh/год.
Икономия на средства – 107 500 лв/год.

Инвестиционен проект – 91 124 лв .
Откупуване на проекта – 0,14 год.
Икономия на СО2 емисии - 241,4 тона/год .
=================

"ММ МЕХАНИКС" ООД

Икономия на енергия – 3 822,5 MWh/год.
Икономия на средства – 674 524 лв/год.

Инвестиционен проект – 2 423 430 лв .
Откупуване на проекта – 3,6 год.
Икономия на СО2 емисии - 1 949,4 тона/год.
=================

"ММ ГАЛВАНИКС ООД"

Икономия на енергия – 1 028,2 MWh/год.
Икономия на средства – 623 019 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 990 000 лв .
Откупуване на проекта – 3,2 год.
Икономия на СО2 емисии - 1 011,6 тона/год.
=================

"АНЕС 96 ООД"

Икономия на енергия – 1 258 MWh/год.
Икономия на средства – 269 348 лв/год.

Инвестиционен проект – 963 420 лв .
Откупуване на проекта – 3,6 год.
Икономия на СО2 емисии - 668 тона/год .
=================

"РАБИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД"

Икономия на енергия – 92,9 MWh/год.
Икономия на средства – 184 840 лв/год.

Инвестиционен проект – 442 000 лв .
Откупуване на проекта – 2,4 год.
Икономия на СО2 емисии - 87,7 тона/год .
=================

"БКК 95 ООД"

Икономия на енергия – 1 021,2 MWh/год.
Икономия на средства – 435 674 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 263 203 лв .
Откупуване на проекта – 2,9 год.
Икономия на СО2 емисии - 836,4 тона/год .
=================

"Елма 13 ООД"

Икономия на енергия – 2 767,8 MWh/год.
Икономия на средства – 786 319 лв/год.

Инвестиционен проект – 542 937 лв .
Откупуване на проекта – 0,7 год.
Икономия на СО2 емисии - 928,1 тона/год .
=================

"Тех Ма ООД"

Икономия на енергия – 273,7 MWh/год.
Икономия на средства – 167 847 лв/год.

Инвестиционен проект – 509 684 лв .
Откупуване на проекта – 3,0 год.
Икономия на СО2 емисии - 112,7 тона/год .
=================

„Фешън Мания” ООД

Икономия на енергия – 141,3 MWh/год.
Икономия на средства – 500 086 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 983 023 лв .
Откупуване на проекта – 3,9 год.
Икономия на СО2 емисии - 115,7 тона/год .
=================

„Крис Фешън“ ООД

Икономия на енергия – 865,8 MWh/год.
Икономия на средства – 228 692 лв/год.

Инвестиционен проект – 843 680 лв .
Откупуване на проекта – 3,7 год.
Икономия на СО2 емисии - 543,3 тона/год .
=================

„Детелина И ” ЕООД

Икономия на енергия – 857,2 MWh/год.
Икономия на средства – 183 992 лв/год.

Инвестиционен проект – 882 000 лв .
Откупуване на проекта – 4,8 год.
Икономия на СО2 емисии - 701,9 тона/год .
===========

"ВЕЛПА ООД"

Икономия на енергия – 554.227 MWh/год.
Икономия на средства –386 357.04 лв./год.

Инвестиционен проект – 2 100 000 лв .
Откупуване на проекта – 5,4 год.
Икономия на СО2 емисии - 453.9 t/год.
===========

„Хлебопроизводство и Сладкарство“ ЕООД Троян

Икономия на енергия – 3 484,3 MWh/год.
Икономия на средства – 172 353 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 200 000 лв .
Откупуване на проекта – 6,7 год.
Икономия на СО2 емисии - 433,7 тона/год .
===========

ВиК СТЕНЕТО ЕООД

Икономия на енергия – 3 484,3 MWh/год.
Икономия на средства –427 526 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 203 352 лв .
Откупуване на проекта – 2,8 год.
Икономия на СО2 емисии - 2 853,6 тона/год .
===========

ЧИМБИДИУМ ЕООД

Икономия на енергия – 1 158,3 MWh/год.
Икономия на средства –278 084 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 319 296 лв .
Откупуване на проекта – 4,7 год.
Икономия на СО2 емисии - 482,1 тона/год .
===========

ХОЛИСНА ООД

Икономия на енергия – 226,6 MWh/год.
Икономия на средства – 32 904 лв/год.

Инвестиционен проект – 146 080 лв .
Откупуване на проекта – 4,4 год.
Икономия на СО2 емисии - 60,51 тона/год .
===========

ЗК ЗОВ

Икономия на енергия – 278,3 MWh/год.
Икономия на средства – 40 412 лв/год.

Инвестиционен проект – 332 800 лв .
Откупуване на проекта – 8,2 год.
Икономия на СО2 емисии - 63,0 тона/год .
===========

ЗП Нермин Хасан Ибрям

Икономия на енергия – 7,8 MWh/год.
Икономия на средства – 21 600 лв/год.

Инвестиционен проект – 410 400 лв .
Откупуване на проекта – 9,8 год.
Икономия на СО2 емисии - 2,1 тона/год .
===========

Семена Синхрон ООД

Икономия на енергия – 1 039,5 MWh/год.
Икономия на средства – 546 961 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 954 180 лв .
Откупуване на проекта – 3,4 год.
Икономия на СО2 емисии - 232,23 тона/год .
===========

Албена 51 ЕООД

Икономия на енергия – 292,4 MWh/год.
Икономия на средства –392 325 лв/год.

Инвестиционен проект – 760 900 лв .
Откупуване на проекта – 1,9 год.
Икономия на СО2 емисии - 78,1 тона/год .
===========

Боряна 67 ЕООД

Икономия на енергия – 89,2 MWh/год.
Икономия на средства – 137 284 лв/год.

Инвестиционен проект – 466 700 лв .
Откупуване на проекта – 3,4 год.
Икономия на СО2 емисии - 23,8 тона/год .
===========

ВЛАДИЛИАНА ООД

Икономия на енергия – 407,6 MWh/год.
Икономия на средства –94 300 лв/год.

Инвестиционен проект – 493 100 лв .
Откупуване на проекта – 5,2 год.
Икономия на СО2 емисии -108,8 тона/год .
===========

Гергана 90 ЕООД

Икономия на енергия –286,5 MWh/год.
Икономия на средства – 383 066 лв/год.

Инвестиционен проект – 760 900 лв .
Откупуване на проекта – 2,0 год.
Икономия на СО2 емисии - 76,5 тона/год .
===========

Десислава 94 ЕООД

Икономия на енергия –286,5 MWh/год.
Икономия на средства – 383 066 лв/год.

Инвестиционен проект – 760 900 лв .
Откупуване на проекта – 2,0 год.
Икономия на СО2 емисии - 76,5 тона/год .
===========

Елена 2018 ЕООД

Икономия на енергия – 50,1 MWh/год.
Икономия на средства –102 953 лв/год.

Инвестиционен проект – 444 500 лв .
Откупуване на проекта – 4,3 год.
Икономия на СО2 емисии - 13,4 тона/год .
===========

Калина 51 ЕООД

Икономия на енергия – 203,1 MWh/год.
Икономия на средства –252 870 лв/год.

Инвестиционен проект – 760 900 лв .
Откупуване на проекта – 3,0 год.
Икономия на СО2 емисии - 54,2 тона/год .
===========

Агромар България ЕООД

Икономия на енергия - 241,1 MWh/год.
Икономия на средства – 418 696 лв/год.

Инвестиционен проект – 1 154 589 лв .
Откупуване на проекта – 2,8 год.
Икономия на СО2 емисии - 157,1 тона/год .
===========

Община Разлог

Икономия на енергия -518,6 MWh/год.
Икономия на средства – 136 766 лв/год.

Инвестиционен проект – 897 053 лв .
Откупуване на проекта – 6,6 год.
Икономия на СО2 емисии - 424,8 тона/год .

 

Управление на проекти по Оперативна програма Конкурентноспособност
Мярка 2.3.02
"Енергийна ефективност и зелена икономика” за МСП

Обхват:


 • Преценка на допустимостта на кандидата, проекта и разходите;
 • Разработване на апликационна форма и бюджет, съгласно изискванията на мярката;
 • Изготвяне на процедури за избор на оферти и/или търг по ПМС 55/2007;
 • Изготвяне на декларации за МСП и за минимални помощи;
 • Изготвяне на финансов анализ на фирмата и прогнозни парични потоци при сценарий одобрение на проекта;
 • Съдействие при получаване на писмено становище от банка партньор по процедурата;
 • Съдействие за получаване на писмени становища от Асистента по проекта;

Срок:

30 календарни дни след подписване на договора

Провеждане на търг по ПМС 55/2007 – 3 месеца

Срок за довършване на проектното предложение: 10 дни след одобрение на търговете.

Сроковете, свързани с одобряване на банков кредит – съгласувано с банката.

Екип

Балансиран и ефективен екип от експерти с дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти по ОП Конкурентоспособност.

Експертиза

Детайлно познаване на изискванията на Оперативна програма Конкурентоспособност

Опит

Разработени/управлявани над 10 проекта по различни мерки на Оперативна програма Конкурентоспобност.