Начало » За нас » ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ЕкотеКПпродуктС ЕООД има дългогодишен успешен опит в практическото реализиране на стотици инженерни проекти в следните направления:

 1. Слънчеви инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване.
 2. Промишлени термопомпени инсталации-вода/вода, амоняк/вода, въздух/вода, въздух/въздух.
 3. Геотермални отоплителни централи.
 4. Промишлени инсталации за рекуперация на отпадни технологични топлини.
 5. Промишлени топлообменни системи с пластинчати топлообменни апарати за течни,газообразни и агресивни топлоносители.
 6. Промишлени водогрейни и парни котелни инсталации с изгаряне на природен газ или дървесна биомаса / дървени пелети или дървен чипс /.
 7. Високо ефективни паро-кондензни инсталации и кондензни стопанстава.
 8. Инсталации за производство на карбонизирана дървесина.
 9. Инсталации за производство на дървени пелети.
 10. Складови стопанства за дървесен тип биогорива.
 11. Инсталации за преработка на отпадна дървесина.
 12. Промишлени пещи и сушилни.
 13. Дробилни инсталации.
 14. Промишлени отоплителни вентилационни и климатични инсталации.
 15. Локални инфрачервени газови отоплителни инсталации.
 16. Топло изолация на промишлени сгради , топлофизически оценки и оптимален технико-икономически анализ на изолационни системи.
 17. Топло и студо изолация на тръбни мрежи.
 18. Когенерация на база природен газ и дървесни биогорива.
 19. Оценка на топлоизолационните характеристики на сгради.
 20. Системи за мониторинг и контрол на енергийни параметри и масови носители.
 21. Икономически анализи и оценка на инвестиционни проекти.
 22. Практически опит в остойностяване на енерго ефективни проекти.
 23. Верификация на проекти по Енергийна ефективност.
 24. Енергиен мениджмънт на промишлени предприятия.

Екотекпродуктс разполага с квалифицирани инженери способни да, предложат решат и оценят реалистично почти всеки проект свързан с „ Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.”

Фирмата разполага с най-модерна измервателна техника необходима за провеждане и на прецизни топлотехнически и електрически измервания.