Оползотворяване на отпадни топлини

Система за непрекъснати продувки

Система за непрекъснати продувки
Продухваща система
Продухваща система
Продухваща система

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

 • Намалява до минимум необходимия брой продувки
 • Поддържа желаното общо ниво на твърди неразтворени вещества
 • Оползотворява топлината от високотемпературни продувки като я отвежда към хладната допълваща вода
 • Увеличава ефективността на котела
 • Откупуване за няколко месеца, благодарение на икономиите от разход на гориво
 • Оползотворява до 90% от енергията която се губи при продувки
 • Компактни размери
 • Намалява разходите за прочистващи химикали
 • Приложение при системи за пара и топла вода
 • Индустриално и гражданско приложение
 • Приложение при стерилизация, болници, пароцентрали, рафинерии, перални и др.

Икономайзер C1X

Икономайзер C1X
Икономайзер C1X

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Улавя както осезаемата така и латентната топлина.
 • Позволява регулиране на температурата на водата при наличие на високи топлини.
 • Еднокръгов пренос на топлина - студена дъпълваща вода, подгряване на ледено-студена работна вода (по-малко от ~ 49 ° С)
 • Тръбните детайли са от неръждаема стомана и алуминий
 • Байпаса за отходните газове, дренажите за конденз, преходни връзки - от неръждаема стомана.
 • Люк на панти, позволяващ пълна инспекция
 • Кондензация само на природен газ

-----------------------------------------------

Решения: Намалява Разхода на Енергия, Решения за Пара и Вода,

Приложения: Индустриални и Битови отоплителни системи, Стерилизации, Оползотворяване на Отпадни Топлини, Болници и Здравеопазване, Пароцентрали, Рафинерии и перални.

Съдове за вторична пара – Експандери

Съдове за вторична пара – Експандери
Съдове за вторична пара
Съдове за вторична пара

Модел AHR

За съоръжения работещи с пара

Улавя отпадната пара при процеси на продухване

Предварително затопляне на допълващата вода

Продувки до 83 литра/мин.

Допълваща вода – до 682 литра/мин.

Серпентинен тип топлобменник за вторична пара.

Компактен и икономичен дизайн.

--------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Оползотворяване на топлина от вторична пара
 • Пренос на топлината към допълващата вода
 • Кратък срок на откупуване в резултат от икономии на топлини.
 • Сепарира мръсната вторична пара от чистата
 • Състои се от сертифициран по ASME съд за вторична пара и топлообменник за прдухването.
 • Компактен и икономичен дизайн

Решения: Пара и Топла вода,

Приложения: Индустриални и Битови отопления, стерилизация, оползотворяване на топлини, медицински заведения, пароцентрали, рафинерии и перални

Рекуператори за производсво на пара

Рекуператори за производсво на пара
Парогенератори
Парогенератори

Поток пара - до 450 000 kg/h

Температура на парата - до 565°С

Налягане - до 160 bar

Решения: Намалено Потребление на Гориво, Ниски Емисии

Приложение: Парни Системи, Индустриални Процеси, Топлоенергетика, Пароцентрали, Рафинерии

Серии: MAX-FLOW; MAX-FIRE, SLANT-VC; MODULAR HRSG за различни направления на икономиката

Икономайзери изходящи газове/гореща вода

Икономайзери изходящи газове/гореща вода
Икономайзери изходящи газове
 • Оползотворяване на топлините от изходящите газове
 • Намалява потреблението на гориво
 • Използване на топлината за предварително затопляне на захранващата вода

Рекуператори за производсво на топлина

Рекуператори за производсво на топлина
Котли отпадни топлини

Пара - от 4 500 to 68 000 kg/h

Температура - до 482°С

Налягане на парата - до 82 bar

Дебит газов поток – до 450 000 kg/h

------------------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Естествена циркулация

Мембранна конструкция

Съдовете за вода и пара са паралелно или успоредно разположени спрямо газовия поток

Възможно свързване със паропрегревател, сопла за продувки и икономайзери

Конструкционни опции – вътрешна изолация, огнеупорна изолация, мембранна стена

Вертикален или хоризонтален газоотвод

Комбинация от голи и оребрени тръби в зависимост от оползотворяване на димните газове

------------------------------------------

Решения: Намалено потребление на гориво, Парни решения

Приложение: Обработка на Пара, Оползотворяване на Отпадни Топлини