Котли от Fiedler

Котлите FIEDLER са най-доброто и икономично решение за вашето производство. 

Независимо от горивото, независимо от условията, котлите FIEDLER ще работят безотказно с висока производителност и надеждност. 

Предлагаме широка гама

- водогрейни котли с мощности от 50 kW до 6,0 MW и

. топлогенератори с мощности от 150 kW до 2,5 MW

 

 

 

Примерна схема на водогреен котел 1MW, 105 0С , 2,5 бара и питател осигуряващ около 100 часа работа.

 

 

Примерна схема на автоматичен топлогенератор 1MW с питател 1 m3 към сушилен барабан  в пелетно производство.