Начало » Продукти » Слънчеви системи » Компактни системи

Компактни системи

Компактна система под налягане за БГВ

Компактна система под налягане за БГВ
 • Без вода във вакуумните тръби, всяка тръба работи независимо, така че цялата система може да продължи да работи дори някой от тръбите да не функционират.
 • Дори при екстремално ниски температури, системата продължава да работи добре.
 • Бърз пренос на топлинната енергия.
 • Подходящ за различни покриви благодарение на рационалния дизайн на конзолите.
 • Осигурява гореща битова вода с необходимото налягане.

Компактна система за БГВ с предварително затопляне

Компактна система за БГВ с предварително затопляне
 • Намалена сметка за битова гореща вода.
 • Своевременна доставка на необходимата Ви гореща вода.
 • Екологично чиста, намаляване емисиите на СО2.
 • Здравословен, природо-съобразен и по-добър начин на живот.
 • Лесен монтаж и поддръжка, дълъг живот.
 • Безопасна работа, висока ефективност и надеждна работа.

Компактна система без налягане за БГВ

Компактна система без налягане за БГВ
 • Намалява месечната сметка и осигурява битова гореща вода.
 • Опазва околната среда и намалява емисиите на СО2.
 • По-добър и екологичен начин на живот.
 • Лесен монтаж и поддръжка, дълъг живот.
 • Безопасна работа, висока ефективност надеждна работа.