Горелки

Индустриални горелки

Индустриални горелки

Работещи на газ или дизел индустриалните горелки отговарят и на най-стриктните нормативи за емисии.

Система на горелката NATCOM NXT

За нови котли или за инсталиране в съществуващи такива.

Диапазон от 5 860 до 175 800 kW

Регулируеми газ инжектори, клас-III игнатори, дюзи със сферични блок клапани, индустриален клас пневматични задвижки, и позиционери 4-20mA.

Серия NATCOM и Серия ProFire

Търговски горелки

Търговски горелки

Горелки за широк кръг търговски приложения, разработени за максимална ефективност, на газ или нафта, с ниски емисии.

Серия ProFire®-V

Диапазон от 380 до 4 920 kW

От 31 до 400 HP

На газ, нафта или комбинирани

Прецизна настройка на гориво-въздушната смес за максимална горивна ефективност.