Добре дошли

Добре дошли в сайта на Екотекпродуктс ЕООД.

Основната ни дейност е инженеринг, консултиране и проучване по изграждане на :

  • високоефективни индустриални парни инсталации;
  • отоплителни и климатични инсталации;
  • топлинни инсталации с възстановяеми енергийни източници - всички видове слънчеви, геотермални и термопомпени инсталации, както и такива на база изгаряне на био горива, като дървени пелети и чипс;
  • инсталации за оползотворяване на отпадни топлини ;
  • енергийни одити на промишлени и индустриални предприятия.

Предлаганите от Екотекпродукрс ЕООД съоръжения за изграждане на горните инсталации са създадени по най-съвременни технологии , които осигуряват висока ефективност, икономичност и ниски нива на отделените вредни емисии в съответствие на европейските стандарти ISO и DIN.